Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktivity a médiá

Tlačové správy

Prvý ročník Letnej školy environmentálneho a klimatického...21. 09. 2023

V DŇOCH OD 14. 09. 2023 DO 17. 09. 2023 SA USKUTOČNIL PRVÝ ROČNÍK LETNEJ ŠKOLY ENVIRONMENTÁLNEHO A KLIMATICKÉHO PRÁVA, NA KTOREJ SA ZÚČASTNILO 30 ŠTUDENTOV...

Úspešný deviaty ročník konferencie „Bratislavské právnické...12. 09. 2023

V dňoch 11. – 12. septembra 2023 sa v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty konala významná medzinárodná vedecká konferencia...

Právnická fakulta a médiá

Medzinárodný súdny dvor o spore medzi Ruskom a Ukrajinou25. 09. 2023

RTVS, Aktuálne: 24, 18. septembra 2023

Dekan Burda: Musia vedieť, že žaloba je po právnej stránke...25. 09. 2023

spravy.pravda.sk, 24. septembra 2023

Rozhovory

Mgr. Maroš Pavlovič, PhD., LL.M.05. 07. 2023

3 Otázky na prodekana

Bc. Anna Kocúrová získala prvé miesto za ŠVOČku26. 06. 2023

Študentku Bc. Annou Kocúrovou sme oslovili v krátkom rozhovore, prečo sa rozhodla písať prácu ŠVOČ a čo by odporúčala iným študentom, ktorí sa rozhodnú písať...

Videá

Videozáznamy sú dostupné na YouTube kanáli fakulty 

Sociálne siete