Právnická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Habilitačné a vymenúvacie konanie

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach:

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Margity Prokeinovej, PhD.06. 09. 2018

dňa 4. októbra 2018 (štvrtok) o 12.00 hod. v Amfiteátri

Habilitačná prednáška JUDr. Mgr. Michala Jesenku, PhD.06. 09. 2018

dňa 11. októbra 2018 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU