Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačné a vymenúvacie konanie

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach:

Habilitačná prednáška JUDr. Jozefa Valucha, PhD.14. 03. 2019

09. apríla 2019 (utorok) o 13.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova)

Habilitačná prednáška JUDr. Branislava Fábryho, PhD.12. 03. 2019

29. marca 2019 (piatok) o 14.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova)

Habilitačná prednáška Mgr. et Mgr. Ondreja Podolca, PhD.12. 03. 2019

10. apríla 2019 (streda) o 11.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova)

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Matúša Nemca, PhD.12. 03. 2019

Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)