Habilitačné a vymenúvacie konanie

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach

Habilitačná prednáška JUDr. Tibora Semana, PhD.11. 09. 2017

dňa 12. októbra 2017 (štvrtok) o 14.00 hod. v IURIDICU

Habilitačná prednáška JUDr. Petra Molitorisa, PhD.11. 09. 2017

dňa 12. októbra 2017 (štvrtok) o 11.00 hod. v IURIDICU