Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačné a vymenúvacie konanie

 

Aktuálne oznamy o habilitačných a inauguračných prednáškach:

Inauguračná prednáška doc. JUDr. PhDr. Miroslava Slašťana,...26. 11. 2018

dňa 24. januára 2019 (štvrtok) o 14.00 hod v Amfiteátri