Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Karol Plank. Dielo a doba.16. 09. 2021

Profesor Ján Svák a doktor Martin Gregor z Právnickej fakulty Univerzity Komenského si uctili odkaz významného vysokoškolského pedagóga, civilistu a prvého...

Medzinárodná vedecká konferencia 07. 09. 2021

Dňa 19. novembra 2021 s témou "Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí"

Stanovisko PraF UK k zmene inštitútu zrušenia právoplatných...06. 09. 2021

Bratislava 6. septembra 2021: V uplynulých dňoch sme boli svedkami vydania troch kasačných uznesení Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky vydaných v...

Nové číslo časopisu AFI03. 09. 2021

ROČNÍK 40 ČÍSLO 1/2021

Zápisy na štúdium na PraF UK16. 08. 2021

Zápisy - prvý ročník bakalárskeho štúdia 2021/2022

PraF UK, FIIT STU a SjF budú spolu riešiť regulačné výzvy...05. 08. 2021

Tlačová správa zo dňa 5. augusta 2021

VÝZVA NA POSTDOKTORANDSKÉ POBYTY05. 07. 2021

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta privíta záujem postdoktorandov z odboru Právo, na ročné postdoktorandské pobyty v trvaní od 1. 10. 2021...

Konferencia ŠVOČ 202129. 05. 2021

Dňa 4.6.2021 od 8:30 - online.

TOLES testovanie20. 05. 2021

Dňa 24. júna Foundation&Higher a dňa 19. augusta Advanced

Správy od 1 do 10 z 187