Právnická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Aktuality

Voľby delegátov do Študentskej rady vysokých škôl 12. 09. 2018

Voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2018 v čase od 13:00 do 18:00

Doplňovacie voľby do Akademického senátu 12. 09. 2018

Voľby sa uskutočnia dňa 4. októbra 2018 v čase od 13:00 do 18:00

Stáž pri správnom kolégiu Najvyššieho súdu SR11. 09. 2018

Prihlasovanie na stáž otvorené

Konferencia "Priame rokovacie konanie. Hodnota za peniaze"10. 09. 2018

2. október 2018, Aula Univerzity Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Margity Prokeinovej, PhD.06. 09. 2018

dňa 4. októbra 2018 (štvrtok) o 12.00 hod. v Amfiteátri

Konferencia Aktuálne trendy v slovenskom a európskom...28. 08. 2018

Dňa 11. októbra 2018 o 9.00 hod. v Aule UK

Prihlasovanie na predmet Právna klinika pre komunity01. 07. 2018

Právna klinika pre komunity 1 a Právna klinika pre komunity 2

Fakulta managementu UK ponúka nové výberové predmety25. 06. 2018

Základy podnikania pre nemanažérske smery Rozvoj podnikateľských zručností v interdisciplinárnych tímoch

European Business Law Summer ELSA Law School18. 06. 2018

na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v dátumoch 8. až 15. júla 2018

Zapoj sa do medzinárodného prieskumu kvality právnického...12. 06. 2018

Cieľom prieskumu je získanie relevantných údajov týkajúcich sa štúdia práva

Správy od 1 do 10 z 89