Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Stáž pri správnom kolégiu NS SR12. 09. 2019

Prihlásenie je možné do 30.9.2019 14:00

Letná škola európskeho práva10. 09. 2019

V termíne 17. - 31. augusta 2019 organizovala Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela...

Právna klinika pre start-upy10. 09. 2019

Prihlasovanie na zimný semester spustené!

Letná škola európskeho práva10. 09. 2019

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bratislavské fórum o elektronickej identifikácii 18.10.201908. 08. 2019

Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na problematiku elektronickej identifikácie

British Law Centre at Comenius University in Bratislava01. 08. 2019

Applications are now open

MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA O PRAKTICKOM PRÁVNOM VZDELÁVANÍ JE...10. 07. 2019

ENCLE&IJCLE 2019, 3. - 5. júl 2019

Memorandum o vzájomnej spolupráci so Southwest University...26. 06. 2019

Právnická fakulta a Southwest University of Political Science & Law, Faculty of Administration Law, Čína podpísali dňa 27/05/2019 Memorandum o vzájomnej...

KATALÓG STÁŽÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2019/202020. 06. 2019

Ústav klinického právneho vzdelávania aj v budúcom akademickom roku prináša študentom možnosť prihlásiť na na stáž.

Správy od 1 do 10 z 121