Rozvrh hodín

Rozvrh hodín, letný semester a.r. 2016/2017

Denní študenti - aktualizované 23.2.2017 o 22:40 (zmena sa týka len prednášky z predmetu Ústavné právo v rámci ŠP Ekonómia a právo - presun zo stredy na štvrtok)

Oznam pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia:

Prednáška z predmetu Právne dejiny Slovenska II. je v pondelok v čase od 11:30 do 12:55 určená pre seminárne skupiny č. 10 až 17 a v čase od 16:00 do 17:25 pre seminárne skupiny č. 1 až 9. Nakoľko prednáška v čase od 16:00 do 17:25 koliduje so seminárnou výučbou predmetov Úvod do anglickej právnej terminológie II. a Medzinárodné vzťahy, budú študenti dotknutých seminárov počas semestra navštevovať tú prednášku, ktorá im nespôsobuje rozvrhovú kolíziu.

Prednáška z predmetu Teória práva II. je v stredu v čase od 7:45 do 9:10 určená pre seminárne skupiny 10 až 17 a v čase od 9:15 do 10:40 pre seminárne skupiny č. 1 až 9. Nakoľko obe prednášky kolidujú so seminárnou výučbou predmetu Úvod do anglickej právnej terminológie II., budú študenti dotknutých seminárov počas semestra navštevovať tú prednášku, ktorá im nespôsobuje rozvrhovú kolíziu. 

Prednáška z predmetu Rímske právo II. je vo štvrtok v čase od 13:00 do 14:25 určená pre seminárne skupiny č. 1 až 4, 9 až 11, 16 a 17 a v čase od 16:45 do 18:10 pre seminárne skupiny č. 5 až 8 a 12 až 15.

Výučba právnej francúžštiny

Výučba predmetov zameraných na právnu francúzštinu bude v letnom semestri ak. r. 2016/2017 prebiehať blokovo v dňoch 23. a 24.2., 16. a 17.3. a 20. a 21.4.2017 v miestnosti IURIDICUM (3. poschodie SB pri dekanáte) na základe nasledovného harmonogramu výučby:

  • 23.2., 16.3. a 20.4.2017 - od 8:30 do 12:55 - Úvod do francúzskej právnej terminológie 2; od 13:00 do 17:25 - Štylistika francúzskych právnych textov 2
  • 24.2., 17.3. a 21.4.2017 - od 8:30 do 12:55 - Štylistika francúzskych právnych textov 2; od 13:00 do 17:25 - Úvod do francúzskej právnej terminológie 2

Výučba predmetu Le systeme constitutionnele de la Republique Francais/Ústavný systém Francúzskej republiky

Vzhľadom na nízky počet zapísaných študentov bude výučba predmetu prebiehať blokovou formou v termínoch podľa dohody s vyučujúcim pedagógom JUDr. Mariánom Gibom, PhD.


Návod pre prihlasovanie do seminárnych skupín cez AIS2 (hlavne pre prvý ročník Bc.)


Externé štúdium:

Bc. a Mgr. študijný program Právo a študijný program Ekonómia a právo