Rozvrh hodín

Rozvrh hodín, zimný semester ak.r. 2017/2018

Externá forma – 29.9.2017 - Dňa 29.9.2017 bude vyučovanie z Amfiteátra presunuté do miestnosti č. 601 NB


Denní študenti Zmenené 12.10.2017 o 17:03 (streda: Občianske právo IV., sk. č. 4 - zmena miestnosti do 10b SB; Právna terminológia v AJ I., ŠP EaP - výmena miestnosti do 1 NB)

Oznam pre študentov 1. ročníka Bc. štúdia:

Vzhľadom na vysoký počet študentov v 1. ročníku Bc. štúdia nebolo pri tvorbe rozvrhu hodín možné vyhnúť sa kolíziám prednášok so seminárnou výučbou. Z tohto dôvodu sú prednášky zo všetkých povinných predmetov realizované v dvoch termínoch a študenti, ktorým v rozvrhu hodín nastane kolízia prednášky so seminárnou výučbou, sú preto povinní zúčastniť sa prednášky z povinného predmetu v termíne, počas ktorého im prednáška nekoliduje s ich seminárnou výučbou.

Výučba právnej francúžštiny

Výučba predmetov zameraných na právnu francúzštinu bude v zimnom semestri ak. r. 2017/2018 prebiehať blokovo v dňoch 12. a 13.10., 9. a 10.11. a 7. a 8.12.2017 v miestnostiach IURIDICUM a Klub dekana (3. poschodie SB pri dekanáte) na základe nasledovného harmonogramu výučby:

  • 12.10. (Klub dekana), 9.11. (IURIDICUM) a 7.12.2017 (Klub dekana) - od 8:30 do 12:55 - Úvod do francúzskej právnej terminológie 1; od 13:00 do 17:25 - Štylistika francúzskych právnych textov 1
  • 13.10., 10.11. (IURIDICUM) a 8.12.2017 (Klub dekana) - od 8:30 do 12:55 - Štylistika francúzskych právnych textov 1; od 13:00 do 17:25 - Úvod do francúzskej právnej terminológie 1

Návod pre prihlasovanie do seminárnych skupín cez AIS2 (hlavne pre prvý ročník Bc.)


Externé štúdium:

Bc. a Mgr. študijný program Právo a študijný program Ekonómia a právo - aktualizácia 19.10.2017 o 20:52

Návod na čítanie rozvrhu pre študentov externého štúdia


Master's Degree Programme in English Timetable, Winter Term, Academic Year 2017/2018