Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Adresa pre oficiálnu korešpondenciu s Právnickou fakultou je:

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Šafárikovo nám. č. 6
P.O.BOX 313
810 00 Bratislava


Adresy pre oficiálnu korešpondenciu s katedrami a ústavmi vyhľadajte na weboch príslušných katedier a ústavov.

Telefonické kontakty a emailové adresy nájdete na stránke zamestnancov Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty.

Fakturačné údaje

Univerzita Komenského v Bratislave
Právnická fakulta
Šafárikovo nám. 6
P.O. Box 313
810 00 Bratislava 

  • IČO: 00397865
  • DIČ: 2020845332
  • IČ DPH: SK2020845332 

Prijatie na štúdium

Ak máte záujem o prijatie na štúdium, obracajte sa priamo na študijné oddelenie.

Ubytovanie

O študentské ubytovanie v prvom kole sa zaujímajte na fakulte, na ktorej študujete, v priebehu semestra sa môžete so svojimi žiadosťami obracať priamo na ubytovacie oddelenia študentských domovov (VI Družba, VM Ľ. Štúra - Mlyny).

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku

Pripomienka k obsahu webovej stránky

Ak máte pripomienku k obsahu webovej stránky kontaktujte webmastra na e-mailovej adrese webmasterflaw.uniba.sk.