Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Prednáška predstaviteľov organizácie The Climate Reality...27. 04. 2018

dňa 03. mája 2018 (štvrtok) o 10:00 hod. v Amfiteátri PraF UK

Letná škola medzinárodného práva opäť na našej fakulte!26. 04. 2018

Baví Vás medzinárodné právo? Chcete užitočne investovať svoj čas a zažiť nezabudnuteľný začiatok letných prázdnin? Chcete stretnúť profesionálov a spolu s...

ARBITRATION CONFERENCE 201805. 04. 2018

26. apríla 2018 v čase od 09:00 hod. do 13:00 hod. v Amfiteátri Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Súťaž pre študentov - Simulovaný správny súdny spor 201820. 03. 2018

prihlášky a vypracovaný prípad odovzdajte do 4.4.2018

Vyhlásenie po spoločnom stretnutí študentskej časti...14. 03. 2018

k zapojeniu študentov do diskusie o aktuálnych právno-spoločenských problémoch

Vyjadrenie dekana k výzve na udelenie dekanského voľna 08. 03. 2018

študentom PraF UK v popoludňajších hodinách dňa 9. marca 2018

Rímsky Simulovaný Súdny Spor28. 02. 2018

lokálne kolo, 7. marca 2018, Klub dekana, Právnická fakulta UK

Konferencia Bratislavské právnické fórum 201826. 02. 2018

Dňa 22. a 23. februára 2018 sa na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnil štvrtý ročník úspešnej vedeckej konferencie...

Simulované rozhodcovské konanie 201823. 02. 2018

súťaž pre študentov práva - uzávierka písomných podaní 16. marca 2018

International Academic Conference Bratislava Legal Forum...12. 02. 2018

22 and 23 February 2018 under the auspices of the President of the Constitutional Court of the Slovak Republic JUDr. Ivetta Macejková, PhD., LL.M.