Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Alumni klub

Čo je Alumni klub? - slovo dekana

Vážení absolventi Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,

žijeme v dynamickej dobe, každý sa niekam ponáhľa, každý chce toho čo najviac stihnúť. Paradoxne alebo možno práve preto je toto najvhodnejšia doba na občasné poohliadnutie sa, na „návrat ku koreňom“, či už z hľadiska spoločného zaspomínania si v príjemnej spoločenskej atmosfére, alebo z hľadiska spoločného riešenia odborných a vedeckých právnych problémov z trocha nadnesenej, koncepčnej perspektívy, ktorá je dlhodobo značne prínosná pre nás všetkých, len žiaľ na ňu často neostáva čas.

Alumni klub Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave má ambíciu umožniť svojim absolventom práve takýto „návrat ku koreňom“, poskytovať priestor na odbornú a vedeckú diskusiu, zabezpečiť kontakt absolventov fakulty s jej zamestnancami aj so študentmi. Zároveň má tvoriť základný pilier kooperácie fakulty s právnou praxou, na základe činnosti ktorého chce fakulta nastavovať čoraz prakticky využiteľnejšie štúdium práva ako aj kvalitný aplikovaný vedecký výskum.

Pozitívny rozvoj  právneho prostredia by mal byť cieľom každého právnika. A začína už pri výchove študentov práva. Pokiaľ nám pomôžete vy, naši absolventi, tento cieľ sa bude napĺňať lepšie v prospech celej spoločnosti.                                                                                                 

doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.  

Kontakt

JUDr. Ondrej Laciak, PhD.
tajomník Alumni klubu
e-mail: ondrej.laciakflaw.uniba.sk

Mgr. Michaela Kahounová
odborná referentka Alumni klubu
telefón: 02/9012 9306
e-mail: michaela.kahounovaflaw.uniba.sk         

Alumni klub PraF UK
Šafárikovo nám. č. 6
P. O. BOX 313
810 00 Bratislava 1