Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONFERENCIA BRATISLAVSKÉ PRÁVNICKÉ FÓRUM 2019

V dňoch 14. – 15. februára 2019 sa v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty konala medzinárodná vedecká konferencia „Bratislavské právnické fórum 2019“


19. 02. 2019 15.24 hod.

 

V dňoch 14. – 15. februára 2019 sa v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty konala medzinárodná vedecká konferencia „Bratislavské právnické fórum 2019“. Ústrednou témou konferencie bola vysoko aktuálna téma „Nezávislosť a etický rozmer výkonu súdnej moci”. Konferencia sa konala pod záštitou predsedníčky Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Daniely Švecovej a predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky JUDr. Lenky Praženkovej.

Konferencia bola zahájená plenárnym zasadnutím, kde vystúpili doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, prof. JUDr. Marek Števček, PhD., rektor Univerzity Komenského v Bratislave, prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., predseda Najvyššieho súdu Českej republiky, JUDr. Daniela Švecová, predsedníčka Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, JUDr. Lenka Praženková, predsedníčka Súdnej rady Slovenskej republiky a JUDr. Ondrej Laciak, PhD., podpredseda Slovenskej advodátskej komory. Jednotliví prednášajúci akcentovali potrebu nezávislého súdnictva a vysokých etických a morálnych kvalít sudcov. Taktiež bola zvýraznená potreba spolupráce medzi teóriou a praxou, ako aj potreba vzájomnej spolupráce pri výchove a vzdelávaní nových sudcov.

Po skončení plenárneho zasadnutia vyše 250 domácich a zahraničných účastníkov konferencie prezentovalo svoje vedecké príspevky v rámci 16 paralelných sekcií. Tohtoročnou novinkou bol aj workshop s témou  „Princípy správania sa v justičnom prostredí – príležitosti a prekážky”.

Po skončení prvého dňa zasadania v sekciách boli účastníci pozvaní do priestorov historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky na Župnom námestí, kde sa konala slávnostná recepcia. Konferencia pokračovala v priateľskom a vedeckom duchu aj v piatok. Výsledkom konferencie nie sú len odprezentované vedecké príspevky jednotlivých účastníkov, ale aj vytváranie nových  spojení s odborníkmi z akademického prostredia, ako aj praxe. Výstupom z konferencie bude recenzovaný zborník príspevkov.