Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KATALÓG STÁŽÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020


18. 06. 2019 11.06 hod.

Vážení študenti, 

Ústav klinického právneho vzdelávania Vám aj v budúcom akademickom roku prináša možnosť prihlásiť na na stáž. Ponuka spolupracujúcich inštitúcii je skutočne pestrá, takže neváhajte a využite možnosť nabrať praktické skúsenosti.

Spôsob výberu:

1. Zaslanie prihlášky, životopisu a motivačného listu minimálne v slovenskom jazyku na e – mail: dominika.vesela@flaw.uniba.sk.

2. Vyššie uvedené dokumenty je potrebné zaslať najneskôr do dňa 15. júla 2019 – na neskôr zaslané dokumenty sa neprihliada!

3. V priebehu mesiaca august budú študenti vyrozumení o tom, či boli na stáž vybraní a predmet im bude zapísaný do indexu a do AIS – u.

4. Študent sa môže uchádzať maximálne o dve stáže, vybraný bude len na jednu. 

 

Katalóg stáží najdete TU.

Katalóg stáží na súdoch nájdete TU.

Prihlášku nájdete TU