Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

MOŽNOSŤ DOPÍSANIA PREDMETU PRÁVNA KLINIKA NEZISKOVÉHO SEKTORA A PROJEKT MESTSKEJ ZELENE


11. 10. 2018 12.19 hod.

Vážení študenti,

prinášame Vám ešte tento semester možnosť dopísať si predmet Právna klinika neziskového sektora a zapojiť sa do nového projektu zameraného na ochranu zelene v Bratislave. Spolupracovali by ste s organizáciou, ktorá rozbieha projekt – Zelená zeleni, ktorý sa zameriava na zvýšenie občianskej informovanosti a participácie v oblasti verejnej politiky starostlivosti o zeleň v zastavaných územiach (mestá a obce) v súvislosti so zmenu klímy.

Vašou úlohou by bola pomoc s viacerými zaujímavými právnymi otázkami, ktoré by mali okrem ochrany zelene prispieť aj k zvýšeniu diskusie o tejto téme. Váš výstup by bol preto využívaný aj na účely propagácie tejto témy, preto by ste mohli priamo sledovať efekt svojej práce.

Na tomto prípade by bola dozorujúcou kanceláriou prestížna advokátska kancelária Hillbridges, ktorá by zabezpečila odborné usmernenie pre Vašu prácu.

Ponuka je pre prvých troch záujemcov. Okrem užitočných skúseností, pomoci dobrej veci, spolupráci so sympatickými zástupcami neziskovky a skúsenými advokátmi z Hillbridges získate aj tri kredity za predmet.

Ak by niekto mal záujem, ozvite sa čím skôr, najneskôr však do 17.10.2018 na zuzana.illyovaflaw.uniba.sk. Ponuka sa týka výlučne študentov magisterského stupňa.