Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Nový klinický predmet - ENERGETIKA PRE PRÁVNIKOV


16. 09. 2019 20.58 hod.

Energetické právo je nielen o pochopení toho, čo robí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, distribučné spoločnosti alebo plynárne. Je to aj o znovu objavovaní sveta okolo nás. Fyzici doteraz nemajú jasné pochopenie toho, čo je energia. Nevieme ju vytvoriť a, našťastie, ani zničiť. Jednu vec však vieme na isto: bez energie sa ani nepohneme.

Čo má Matrix spoločné s energetikou? Prečo druhy termodynamický zákon nebráni fungovaniu tepelných čerpadiel? Čo je vzorová zmluva EFET? Aké sú osobitosti SPA pri energetických transakciách? Je elektrická prípojka samostatnou vecou a kto je jej vlastník? Ako definujú relevantné trhy v energetickom sektore Protimonopolný úrad a Európska Komisia? Môžeme sa reálne vzdať fosílnych palív? Čo s obnoviteľnými zdrojmi keď nefúka vietor a je zamračené?

O týchto a rôznych ďalších otázkach budeme debatovať v rámci predmetu Energetika pre právnikov!

 

V prípade záujmu pošlite Vás motivačný list na adresu dominika.veselaflaw.uniba.sk do 27. septembra 2019!

 

Poznámka: Predmet bude otvorený iba v prípade, že sa naň prihlási dostatočný počet záujemcov.