Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Právna klinika pre start-upy - Prihlasovanie na zimný semester spustené!


08. 09. 2019 18.27 hod.

O predmete: Predmet „právo pre start-upy“ pokrýva rôznorodé právne a ekonomické disciplíny, vrátane obchodného práva, práva duševného vlastníctva, daňového práva ako aj podnikateľských financií a práva európskej únie. Tento predmet zahŕňa teoretické ako aj praktické otázky, ktoré vznikajú pri zakladaní start-upov. Predmet začína pri myšlienke vytvorenia start-upu a ďalej vedie študenta naprieč právnymi a ekonomickými otázkami ochrany nápadu, založení právnickej osoby, možností financovania start-upu, ich daňovými povinnosťami, možnosťami rastu start-upu až po úspešný predaj prípadne úpadok start-upu.

Cieľ predmetu: Študenti budú mať možnosť pracovať na právnych otázkach rôznorodých start-upov a spoznať start-up komunitu v Bratislave. Budú mať možnosť počas predmetu spolupracovať so spoločenstvom investorov a podnikateľov. Okrem právnych znalostí, budú mať študenti možnosť pracovať na svojich „mäkkých zručnostiach“ (soft skills) – spôsobe akým formulovať rady pre začínajúcich podnikateľov, ako písať memorandá ako aj ako si budovať podnikateľské siete. Inými slovami, po absolvovaní tohto predmetu, študenti budú schopní porozumieť start-upom a poskytnúť im právne rady od ich formovania, cez rast až po ich odpredaj.

Informácie o priebehu minulého roka nájdete TU.

Dôležité informácie: Výučba tohto predmetu bude prebiehať vždy v piatok v doobedných hodinách (úvodný seminár bude 11.10.2019). Podmienkou absolvovania predmetu je 100% účasť a vypracovanie stanoviska pre start-up.

Prihlasovanie: Na predmet je výberové konanie. V prípade záujmu pošlite Vaše CV a motivačný list na adresu dominika.vesela@flaw.uniba.sk najneskôr do 27.9.2019. Predmet je určený výlučne pre študentov 3. ročníka Bc. stupňa a 1. a 2. ročníka Mgr. stupňa štúdia.