Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Prihlasovanie na predmet Právna klinika pre start-upy


12. 07. 2018 17.17 hod.

Unikátny predmet „Právna klinika pre start-upy“ pokrýva rôznorodé právne a ekonomické disciplíny, vrátane obchodného práva, práva duševného vlastníctva, daňového práva ako aj podnikateľských financií a práva európskej únie. Tento predmet zahŕňa teoretické ako aj praktické otázky, ktoré vznikajú pri zakladaní start-upov. Predmet začína pri myšlienke vytvorenia start-upu a ďalej vedie študenta naprieč právnymi a ekonomickými otázkami ochrany nápadu, založení právnickej osoby, možností financovania start-upu, ich daňovými povinnosťami, možnosťami rastu start-upu až po úspešný predaj prípadne úpadok start-upu.

Učebný plán je postavený na slovenskom a európskom právnom poriadku, nakoľko viaceré otázky práva duševného vlastníctva, obchodného práva, práva cenných papierov ako aj daňového práva sú súčasťou práva Európskej Únie. 

Spôsob prihlásenia: Zaslanie CV a motivačného listu na adresu: dominika.veselaflaw.uniba.sk

DDL na prihlásenie: 15. september 2018

Počet miest na predmet je však obmedzený, preto neváhajte dlho!