Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Pozvánka na konferenciu: Conceptualizing and operationalizing identity, race, ethnicity, and nationality by law


13. 11. 2018 15.57 hod.

V mene Katedry právnych dejín Právnickej fakulty UK v Bratislave, Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied a Slovenskej historickej spoločnosti, Sekcie právnych dejín,

si Vás dovoľujeme pozvať na konferencie na tému:

Konceptualizácia identity, rasy, etnicity a národnosti v práve

ktorá sa bude konať dňa 21. 11. 2018 o 13:00 v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave.

Viac o konferencii nájdete TU

 

Comenius University, Faculty of Law, Slovak Academy of Sciences, Institute for Sociology, Slovak Historical Association, Section for Legal History

cordially invite you to the conference:

Conceptualizing and operationalizing identity, race, ethnicity, and nationality by law

 

2018 November 21st, 1 p.m., Comenius University, Faculty of Law

Room: IURIDICUM (3rd floor)

Program of the conference is available HERE