Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Analýzy a trendy v pozemkových úpravách

Dňa 19. novembra 2021. Pozývame Vás na I. ročník konferencie o pozemkovom práve s témou Analýzy a trendy v pozemkových úpravách.


18. 11. 2021 13.07 hod.

Vážené dámy, vážení páni,

pozývame Vás na I. ročník konferencie o pozemkovom práve s témou Analýzy a trendy v pozemkových úpravách. Uskutoční sa v piatok 19. 11. 2021 od 9.00 h na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (Šafárikovo nám. 6, Bratislava) v priestoroch Amfiteátru na 3. poschodí.

Súčasťou bude aj tlačová konferencia s predpokladaným začiatkom o 12.00 h, ktorá sa uskutoční v priestoroch vestibulu pred Aulou Univerzity Komenského v Bratislave na 2. poschodí. Vystúpia na nej dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR JUDr. Samuel Vlčan, predseda Úradu pre verejné obstarávanie JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LL.M a predseda Združenia miest a obcí Slovenska Mgr. Branislav Tréger, PhD.

Konferencia vrátane tlačovej konferencie bude dostupná aj online, prostredníctvom livestreamu na linku: https://www.facebook.com/flaw.uniba.

 Na konferencii svoju účasť potvrdili:

-          doc. JUDr. Eduard Burda, PhD., dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

-          JUDr. Samuel Vlčan, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

-          JUDr. Miroslav Hlivák, PhD., LL.M, predseda Úradu pre verejné obstarávanie

-          Ing. Vladimír Raškovič, podpredseda Úradu geodézie kartografie a katastra Slovenskej republiky

-          Mgr. Branislav Tréger, PhD., predseda Združenia miest a obcí Slovenska

-          Ing. Vladimír Uhlík, predseda predstavenstva Komory pozemkových úprav

-          Ing. Peter Repáň, podpredseda predstavenstva Komory geodetov a kartografov

V rámci konferencie sa uskutoční aj podpis zmlúv o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja, ktoré súvisia s realizovaným projektom č. APVV-19-0494 s názvom Efektívne pozemkové úpravy. Zmluvy budú podpísané Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave s nasledovnými partnermi:

-          Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,

-          Úrad pre verejné obstarávanie,

-          Združenie miest a obcí Slovenska.

Konferencia sa bude realizovať v režime OTP.

 

Bližšie informácie a program konferencie TU.