Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bratislavské fórum o elektronickej identifikácii 18.10.2019

Medzinárodná vedecká konferencia zameraná na problematiku elektronickej identifikácie


08. 08. 2019 10.38 hod.

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu Bratislavské fórum o elektronickej identifikácii 2019.

Hlavná téma: Digitálna verejná správa a elektronická identifikácia

Hlavným cieľom konferencie je vytvoriť priestor a platformu pre diskusiu medzi akademikmi a členmi jednotlivých právnych profesií na jednej strane a príslušnými orgánmi verejnej moci, ktoré zodpovedajú za problematiku elektronickej identifikácie  v Slovenskej republike na druhej strane.

Termín konferencie: 18. október 2019 (piatok).

Miesto konania: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava).

Rokovací jazyk: slovenčina, čeština, angličtina.

Termín registrácie: do 30. septembra 2019, vrátane zaslania názvu príspevku. Prihlásiť sa ako aktívny alebo pasívny účastník možno len prostredníctvom on-line formulára.

Termín na zaslanie kompletného príspevku (v prípade aktívnej účasti): 20. október 2019.

Publikačný výstup: recenzovaný zborník príspevkov.

Šablóna príspevku: dostupná tu.

Kontakt: jozef.andraskoflaw.uniba.skmatus.mesarcikflaw.uniba.sk 

Pozvánka.

PROGRAM KONFERENCIE dostupný tu.