Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Jozefa Valucha, PhD.

9. apríla 2019 (utorok) o 13.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova)


14. 03. 2019 10.52 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že sa

dňa 09. apríla 2019 (utorok) o 13.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

„Kybernetické hrozby v kontexte medzinárodného práva a medzinárodnej bezpečnosti“

a verejná habilitačná prednáška JUDr. Jozefa Valucha, PhD.,


pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov,

na tému

„Systém kolektívnej bezpečnosti a jeho aktuálne výzvy“,

v odbore 3.4.8 medzinárodné právo.