Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Milana Hodása, PhD.

Dňa 4. septembra 2019 (streda) o 13.00 hod. v Súdnej sieni prof. JUDr. Karola Planka, DrSc. (prízemie vpravo, stará budova)


13. 08. 2019 10.23 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že sa

dňa 4. septembra 2019 (streda) o 13.00 hod. v Súdnej sieni prof. JUDr. Karola Planka, DrSc. (prízemie vpravo, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému

Dopady normotvorby Európskej únie na normotvorbu členského štátu Európskej únie z hľadiska legislatívnej techniky a normotvorných procesov

a verejná habilitačná prednáška JUDr. Milana Hodása, PhD.,


pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry ústavného práva,

na tému

Vplyv Európskej únie na ústavný systém členského štátu Európskej únie“,

v odbore 3.4.3 ústavné právo.