Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Radovana Blažeka, PhD.

dňa 16. januára 2019 (streda) o 15.00 hod., v IURIDICU (m. č. 324, stará budova)


14. 12. 2018 09.38 hod.

  

Dekan Právnickej fakulty UK v Bratislave oznamuje,

že sa dňa 16. januára 2019 (streda) o 15.00 hod. v IURIDICU (m. č. 324, stará budova) na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. č. 6,

uskutoční verejná obhajoba habilitačnej práce na tému:

„Trestnoprávne aspekty držania strelných zbraní v Slovenskej republike

a verejná habilitačná prednáška

 JUDr. Radovana Blažeka, PhD.,

pedagóga z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky

na tému:

Trestné činy spáchané so zbraňou a v súvislosti so zbraňami,

v odbore 3.4.7. trestné právo.