Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačná prednáška JUDr. Simony Hesekovej, PhD.

Dňa 19. januára 2023 o 14:00 hod.


15. 12. 2022 13.40 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 19.01.2023 (štvrtok) o 14:00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční verejnú obhajobu habilitačnej práce na  tému

„Poskytovanie pôžičiek peer to peer spôsobom v kontexte legislatívy upravujúcej poskytovanie úverov spotrebiteľom“

a verejnú habilitačnú prednášku JUDr. Simony Hesekovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry finančného práva


 na tému

Ochrana spotrebiteľa pri poskytovaní úverov na finančnom trhu

v odbore obchodné a finančné právo (odbor habilitačného konania  a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.10.). 

 

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. 6, Bratislava  (č. dv. 324 SB).