Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD.

Dňa 27. októbra 2022 o 14:00 hod.


12. 10. 2022 13.02 hod.

 

 Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa 27.10.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesora (inauguračné konanie) inauguračnú prednášku doc. JUDr. Eduarda Burdu, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, na tému

Zámer (osnova) budúcej rekodifikácie Trestného zákona

v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.).

Inauguračná prednáška sa uskutoční na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. 6, miestnosť Amfiteáter (2. posch., stará budova) v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej  fakulty.