Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Lívie Trellovej, PhD.

Dňa 10. novembra 2022 o 14:00 hod. 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa  10.11.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) inauguračnú prednášku doc. JUDr. Lívie Trellovej, PhD., z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Katedry ústavného práva, na tému

Obecná samospráva z pohľadu ústavného práva

v odbore ústavné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.3.).

Inauguračná prednáška sa uskutoční na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. 6, miestnosť Amfiteáter (2. posch., stará budova) v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej  fakulty.