Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Margity Prokeinovej, PhD.

dňa 4. októbra 2018 (štvrtok) o 12.00 hod. v Amfiteátri


06. 09. 2018 10.00 hod.

  

Dekan Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty oznamuje, že sa

dňa 4. októbra 2018 (štvrtok) o 12.00 hod.

na verejnom zasadnutí Vedeckej rady 
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,

na  Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte,
Šafárikovo nám. č. 6, v AMFITEÁTRI (stará budova, 2. poschodie)

uskutoční vo veci vymenúvacieho konania za profesorku,

verejná inauguračná prednáška
doc. JUDr. Margity Prokeinovej, PhD.,

 z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty,
Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky, 

na tému „Sexuálne trestné činy vo svetle pokroku spoločenského vnímania

v odbore 3.4.7. trestné právo.