Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Inauguračná prednáška doc. JUDr. Miroslavy Vráblovej, PhD.

Dňa 06. októbra 2022 o 14:00 hod.


21. 09. 2022 13.17 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že dňa  06.10.2022 (štvrtok) o 14.00 hod. Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava, uskutoční vo veci konania na vymenovanie za profesorku (inauguračné konanie) inauguračnú prednášku doc. JUDr. Miroslavy Vráblovej, PhD., z Trnavskej univerzity  v Trnave, Právnickej fakulty, Katedry trestného práva a kriminológie, na tému

Pandémia Covid-19 a jej dopad na trestnú a väzenskú politiku v Slovenskej republike

v odbore trestné právo (odbor habilitačného konania a inauguračného konania, pôvodný študijný odbor 3.4.7.).

Inauguračná prednáška sa uskutoční na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte, Šafárikovo nám. 6, miestnosť Amfiteáter (2. posch., stará budova) v rámci konania Vedeckej rady Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej  fakulty.