Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia: Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve

11. októbra 2018 (štvrtok), 9.00 hod., Univerzita Komenského v Bratislave (Aula UK, 1. poschodie), Šafárikovo nám. 6, Bratislava


Dňa 11. októbra 2018 (štvrtok) o 9.00 hod. sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční konferencia s názvom Aktuálne trendy v slovenskom a európskom súťažnom práve

Viac informácií na www.antimon.gov.sk a www.flaw.uniba.sk.