Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia na tému „Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia“

Dňa 20. apríla 2022 sa v priestoroch Zimnej jazdiarne Bratislavského hradu uskutoční vedecká konferencia organizovaná Katedrou ústavného práva Právnickej fakulty UK v Bratislave v spolupráci s Ústavnoprávnym výborom Národnej rady Slovenskej republiky.


12. 04. 2022 16.09 hod.

 

Ústrednou témou konferencie je „Zabezpečenie chodu ústavných orgánov Slovenskej republiky počas krízových situácií: aktuálne možnosti, limity a možné riešenia“.

Po zahájení podujatia zo strany organizátorov tejto konferencie, vedúceho Katedry ústavného práva doc. JUDr. Mariána Gibu, PhD. a predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR JUDr. Milana Vetráka, PhD., so svojimi príspevkami vystúpia viacerí zahraniční a domáci odborníci na danú problematiku. Medzi účastníkmi budú napríklad prof. Douglas McKechnie z United States Air Force Academy, Colorado Springs, USA, JUDr. Róbert Šorl, PhD., sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo JUDr. Petra Príbelská, PhD., sudkyňa Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky.

Cieľom konferencie bude rozbor ústavnej úpravy bezpečnosti štátu v kontexte eventuálneho znemožnenia činnosti štátnych orgánov aj s ohľadom na situácie, ktoré sa nám vo všeobecnosti zdali byť pred rokom 2020 veľmi nepravdepodobné, avšak dnes sú súčasťou nášho každodenného života.

Všetci záujemcovia o vypočutie si príspevkov sú na konferencii srdečne vítaní. Pre účasť je potrebné sa do 19.4.2022 9:00 hod. prihlásiť na e-mailovej adrese:

vincent.bujnakflaw.uniba.sk (prosíme, aby ste do mailu uviedli, či máte záujem sa zúčastniť osobne alebo prostredníctvom systému webex).

Program konferencie