Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia "Postavenie transrodových ľudí na Slovensku"

Dňa 29. septembra 2023 od 9.00 h v Amfiteátri


03. 09. 2023 14.06 hod.

 

Srdečné pozvanie na konferenciu, na ktorej uvažujeme o argumentoch za zlepšenie postavenia transrodových ľudí na Slovensku. 

Osobitný záujem je venovaný postaveniu transrodových adolescentov. 

POZVÁNKA

PROGRAM