Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KONFERENCIA Problémy a úspechy trestnej politiky a aplikačnej praxe oboch štátov po rozdelení federácie

Unie obhájců České republiky, z. s. a Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Vás srdečne pozýva na konferenciu „Problémy a úspechy trestnej politiky a aplikačnej praxe oboch štátov po rozdelení federácie“.


21. 09. 2023 13.06 hod.

 

Dňa 12.10.2023 od 9:00 v Amfiteátri 

POZVÁNKA

 

Trestná politika predstavuje odvetvie verejnej politiky, ktoré je však vo svojej podstate jedinečné. Nemôže striktne vychádzať z verejnej mienky, ktorá často-krát podlieha emóciám, ktoré by mali byť trestnému právu cudzie. Po rozdelení federácie v roku 1993 sa česká a slovenská trestná politika vybrala čiastočne opačným smerom. Zatiaľ čo v Slovenskej republiky prebehala rekodifikácia trestného práva v roku 2005, keď boli prijate dva základné piliere trestnej politiky – zákon č. 300/2005 Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov a noviel a zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov a noviel, Česká republika sa dočkala v roku 2009 čiastočnej rekodifikácie, keď bol prijatý zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákonník. Na rekodifikáciu trestného konania však Česká republika čaká dodnes.

 

Napriek rozdeleniu, od ktorého ubehlo už viac ako 30 rokov, naše národy boli vždy inšpiráciou jeden pre druhého. Tejto inšpirácií sa nevyhla ani oblasť trestného práva. Aké sú aktuálne problémy trestnej politiky v jednotlivých štátoch? Aké úspechy dosiahli jednotlivé trestné politiky za 30 rokov samostatnosti? Na tieto a mnohé iné otázky sa pokúsime spoločne zodpovedať.

 

Registračný formulár: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=jUcxznpu50yGcKW51RiE-Q5KW2kB57ZOtOYk6pE-Kz1UMDNQWElHUTU2WTdVMVBLV1JGTlg5RTVWNy4u

Prosím svoju účasť prosím potvrďte do 25.09.2023.