Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Konferencia ŠVOČ 2021

Dňa 4.6.2021 od 8:30 - online.


29. 05. 2021 08.18 hod.

Môžu byť predčasné voľby predmetom referenda a ako by sa v praktickej rovine zabezpečila vymožiteľnosť výsledkov takéhoto referenda? Je vôbec celoštátne referendum efektívnym prostriedkom priamej demokracie na Slovensku? Sú výpovede tzv. kajúcnikov v trestnom konaní dôveryhodné a aké sú úskalia inštitútu spolupracujúceho obvineného? Aká je právna regulácia kanabidiolu? Pôsobí pandémia COVID-19 ako nový činiteľ v boji proti zmene klímy? Ako sa stavia Európsky súd pre ľudské práva k diskriminácii Rómov v oblasti vzdelávania? Čo je Cochemská prax a ako umožňuje riešiť konflikty rodičov v záujme ochrany práv dieťaťa? Aké sú novinky v oblasti regulácie problematiky prevádzky a testovania autonómnych vozidiel?

Odpovede na tieto a mnohé iné zaujímavé právne otázky sa dozviete, ak si vypočujete prezentácie študentov, ktorí sa tento rok zapojili do projektu ŠVOČ. Pozývame Vás na fakultnú konferenciu ŠVOČ, kde naši študenti budú prezentovať svoje vedecké práce v rámci XII. ročníka súťaže „Študentská vedecká odborná činnosť“. Konferencia ŠVOČ sa uskutoční v piatok 4. júna 2021 v čase od 8.30 hod. online prostredníctvom MS Teams - kód na priradenie do teamu: vd6hgmq

Program konferencie nájdete tu.

Kanál pre plenárne zasadnutie a pre vyhlásenie výsledkov: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8d423949d7ab49b583a7b13248b7aa92%40thread.tacv2/Plen%25C3%25A1rne%2520zasadnutie?groupId=965bd135-77de-4ac8-b7f9- 543a36b82dcb&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

Kanál prvej sekcie (Súkromné právo, správne právo, finančné právo, právo životného prostredia a právo informačných a komunikačných technológií):

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a588ccec51b80402d8d1b29b4759d84c1%40thread.tacv2/Prv%25C3%25A1%2520sekcia?groupId=965bd135-77de-4ac8-b7f9-543a36b82dcb&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

Kanál druhej sekcie (ústavné právo a trestné právo):

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa1eb2a97664a4b34b311bbe2bd830a99%40thread.tacv2/Druh%25C3%25A1%2520sekcia?groupId=965bd135-77de-4ac8-b7f9-543a36b82dcb&tenantId=ce31478d-6e7a-4ce7-8670-a5b9d51884f9

FB stránka ŠVOČ na PraF UK:  Zvedaví právnici