Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA NA TÉMU DIGITALIZÁCIA, ZMENY VONKAJŠIEHO PROSTREDIA A SPOLOČNOSŤ BUDÚCNOSTI

Súdna sieň Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ,Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava 7. decembra 2018 (piatok) od 09:00 hod. do 14:00 hod


27. 11. 2018 14.42 hod.


Uvedená medzinárodná vedecká konferencia je záverečným a výstupným podujatím grantového projektu VEGA č. 2/0109/16 „Inštitucionálna konkurencieschopnosť vo svetle zmien vonkajšieho prostredia“, ktorý sa zameriava na vývoj vo vonkajšom prostredí ako nositeľa dynamiky v ekonomickej teórii a dôvod pre prijímanie koncepčných rozhodnutí v rámci ekonomických a sociálnych reforiem. Externé zmeny, ku ktorým dochádza, zásadne ovplyvnia nároky na inštitucionálnu konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky v 21. storočí, pretože kombináciou paralelných procesov v oblasti integrácie (napr. Transatlantické obchodné a investičné partnerstvo) a dlhodobých „mega“ trendov (napr. starnutie obyvateľstva, príjmová polarizácia a zadlženie, energetická kríza) vzniká nová komplexná štruktúra meniacich sa podmienok tak na strane agregátneho dopytu, ako aj ponuky. Interdisciplinárny prístup nám dovolí lepšie spoznať príčinné súvislosti medzi faktormi inštitucionálnej konkurencieschopnosti a otázkami obchodného a finančného práva, napríklad v oblasti ochrany zahraničných investícií.

 

Účasť na konferencii je bezplatná. Prosíme účastníkov o registráciu cez registračný formulár najneskôr do 4. decembra 2018 do 16.00 hod. Po tomto termíne bude registrácia uzatvorená.

 

POZVÁNKA

REGISTRÁCIA