Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

NIS 2, CER a DORA: Čo prináša nová regulácia pre organizácie?

Dňa 19. apríla 2023 od 10:45 hod v miestnosti 417 NB (nová budova)


13. 04. 2023 12.42 hod.

 

Ústav práva IT a PDV PraF UK pozýva študentov a odbornú verejnosť na prednášku s názvom: „NIS 2, CER a DORA: Čo prináša nová regulácia pre organizácie?“.

V rámci prednášky, ktorú povedie JUDr. Michal Rampášek z advokátskej kancelárie WISE3 sa okrem iného dozviete o:

  • dôvodoch prijatia novej regulácie v kontexte kybernetického legislatívneho balíčka,
  • zásadných zmenách a novinkách, ktoré prináša nová regulácia a vzájomnom vzťahu jednotných regulácii, 
  • ktoré základné kroky by organizácie mali už dnes začať robiť pri príprave na novú reguláciu.