Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Obhajoba doktorskej dizertácie prof. JUDr. Bc. Mareka Števčeka, PhD.

Obhajoba sa uskutoční dňa 14. júna 2022 v čase od 9:00 hod. v Amfiteátri (2. poschodie stará budova), Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave


03. 05. 2022 10.58 hod.

 

Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v zmysle vyhlášky Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti (ďalej len „SKVH“) č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností v znení vyhlášky SKVH č. 302/1990 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností, Vás touto cestou pozýva na

obhajobu doktorskej dizertácie

prof. JUDr. Bc. Mareka Števčeka, PhD.  s názvom „Moderné občianske právo v podmienkach Slovenskej republiky“ vo vednom odbore 050500 - Právne vedy v konaní na udelenie vedeckej hodnosti  „doktor vied“  (DrSc.).

Obhajoba sa uskutoční dňa 14. júna 2022 v čase od 9:00 hod. v Amfiteátri (2. poschodie stará budova), Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava. Zároveň je možné sa obhajoby zúčastniť aj online - prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Link na pripojenie tu: Kliknutím sem sa pripojíte k schôdzi