Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Polish-Slovak Seminar – tretí ročník

Seminár s ústrednou témou „Národné ústavné systémy a Ústavné právo EÚ. Spolupráca alebo boj?“ sa bude konať v piatok 27. októbra 2023 na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v učebni č. 601 NB


25. 10. 2023 13.42 hod.

 

Diskusia o vzťahu medzi právom EÚ a národnými ústavnými systémami sa začala pred desiatkami rokov. Táto téma vyvolala vášeň medzi zástancami hlbšej európskej integrácie a zástancami suverenity členských štátov EÚ. Napriek vysokej relevantnosti nebola zatiaľ uvedená dilema vyriešená k spokojnosti. Niekoľko ústavne podložených prípadov v ostatnom desaťročí poukázalo na rastúci defenzívny trend vo vnútroštátnych systémoch, čo sa týka účinkov práva EÚ. Súdny dvor na tieto odporujúce tendencie zareagoval, pričom zdôraznil naliehavosť dialógu, v ktorom si zachoval svoju prevahu. Vzťah medzi právom EÚ a národnými ústavnými systémami však nemusí byť definovaný ako metafyzický boj o moc. Môže tiež sledovať spoločný záujem a obohacovať vzájomné ústavné porozumenie. Takáto tendencia môže okrem iného rozšíriť rozsah individuálnych práv napriek dlhodobým ústavným obmedzeniam.

Oba trendy, či už za spoluprácu alebo defenzívu, naznačujú, že otázka národného rozsahu práva EÚ je stále aktuálna a určite nepredstavuje uzavretú kapitolu v medzi-systémovom vzťahu z dávnej minulosti. Téma zostáva na pokraji filozofických, politických a právnych diskusií. Hlavným cieľom seminára je preskúmať tieto výzvy a formulovať ďalší vývoj v prebiehajúcej diskusii, najmä z pohľadu stredoeurópskeho štátu.

Seminár je realizovaný s podporou Výskumného programu MŠ SR a Slovenskej akadémie vied (VEGA) č. 1/0091/23 na tému: „Hranice európskej integrácie v ústavnom poriadku SR“.

organizátori

Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Právnická a administratívna fakulta, Univerzita Warmia a Mazury v Olsztyne
Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

PROGRAM