Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Uznesenia Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty

Dňa 17. januára 2024, zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty


17. 01. 2024 17.40 hod.

 

Dňa 17. 1.2024 sa konalo zasadnutie Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty (ďalej ako „AS PraF UK“). Zasadnutie AS PraF UK trvalo takmer šesť hodín, v rámci ktorého sa vyjadrili členky a členovia AS PraF UK, členky a členovia akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty a prítomná verejnosť, ktorí prejavili záujem v diskusii vystúpiť.

AS PraF UK rokoval s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu   

2. Určenie formátu, miesta a času odbornej diskusie na tému rušenia Úradu špeciálnej prokuratúry s dekanom PraF UK,  docentom Eduardom Burdom 

3. Aktuálne otázky spojené s: 

a) verejným šírením odborných názorov členmi akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, 

b) atakmi na členov akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty vo verejnom priestore, 

c) odbornými diskusiami na témy so závažným spoločenským dopadom.  

4.Rôzne 

5. Záver.

 

AS PraF UK prijal nasledujúce uznesenia:

I.

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty odporúča dekanovi Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, aby v spolupráci s iniciátormi otvoreného listu dekanovi, prípadne aj so študentskými združeniami pôsobiacimi na Univerzite Komenského v Bratislave, Právnickej fakulte zorganizoval pluralitnú a odbornú diskusiu na tému dodržiavania zákonnosti v trestnom konaní a postavenia Úradu špeciálnej prokuratúry Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky.“

II.

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty plne podporuje slobodu akademickej diskusie a vyzýva členov akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, aby bez obáv šírili svoje odborné názory vo verejnom priestore.“

III.

„Akademický senát Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty odsudzuje akékoľvek osobné a dehumanizujúce ataky na členov akademickej obce Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, či už ide o politicky exponované osoby alebo o iných účastníkov verejných diskusií, vrátane anonymných prispievateľov na sociálnych sieťach. Vyzývame celú slovenskú verejnosť na slušné prejavovanie svojich názorov, bez osobných útokov, nadávok a vyhrážok s rešpektovaním ľudskej dôstojnosti názorových oponentov. Tvrdo konfrontačná rétorika založená na osobných útokoch odstrašuje mnoho slušných a erudovaných ľudí, aby sa vyjadrovali vo verejnom priestore, čo znižuje kvalitu diskusie a umožňuje jej skreslený a tendenčný priebeh bez skutočného zváženia všetkých argumentov. Len slušná diskusia bez zastrašovania je zárukou demokratického rozvoja spoločnosti.“

Tlačová správa dostupná TU.