Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká konferencia “Súkromnoprávne aspekty verejného obstarávania“

Dňa 9. decembra 2021 o 13:00 hod. online prostredníctvom MS Teams


15. 11. 2021 11.04 hod.

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Ústav európskeho práva a Katedra obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci riešenia projektu APVV "Zefektívnenie právnej úpravy verejného obstarávania a jej aplikácie v kontexte práva Európskej únie" Vás pozýva na nasledujúcu vedeckú konferenciu s účasťou odbornej verejnosti:

 

Súkromnoprávne aspekty verejného obstarávania

Dátum a čas konania: 09.12.2021 od 13,00 hod.

Registračný formulár: https://forms.office.com/r/9NzUx4zWzG

Termín registrácie s aktívnou účasťou: 05.12.2021

 

Organizačné pokyny:

Konferencia prebehne online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Registrujte sa prosím prostredníctvom formulárov; odkazy na formuláre nájdete pri jednotlivých údajoch o konferenciách.

Konferencie je možné zúčastniť sa aktívne s príspevkom, ale aj bez príspevku a zúčastniť sa diskusie. Prosíme o registráciu všetkých účastníkov konferencie bez ohľadu na to, či sa zúčastnia s príspevkom alebo nie, aby bolo možné Vám poslať pozvánku do online „stretnutia“.

Z príspevkov, ktoré autori predložia v písomnom vyhotovení, bude zostavený konferenčný zborník. 

V prípade, ak by ste mali problém s registráciou prostredníctvom formulára, kontaktujte prosím nasledujúcich kolegov: Mgr. Adam Máčaj (adam.macajflaw.uniba.sk) a Mgr. Daniel Zigo, PhD., LLM. (daniel.zigoflaw.uniba.sk) a na účely registrácie uveďte meno a priezvisko, tituly, vysielajúcu organizáciu, e-mailový kontakt, názov a anotáciu príspevku, ak plánujete vystúpiť s príspevkom a či tento príspevok plánujete publikovať. Rovnako ich môžete kontaktovať, ak potrebujete zmeniť údaje v registrácii.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.