Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Letná škola európskeho práva

V termíne 17. - 31. augusta 2019 organizovala Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, letnú školu pre študentov z Ural State Law University, Yekaterinburg, Rusko.


10. 09. 2019 14.25 hod.

V termíne 17. - 31. augusta 2019 organizovala Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, letnú školu pre študentov z Ural State Law University, Yekaterinburg, Rusko.

Počas výučby sa študenti bližšie oboznámili so základmi práva Európskej únie, vznikom a vývojom európskej integrácie, zásadami a fungovaním EÚ, jej inštitucionálnym systémom, rovnako sa venovala pozornosť súdnemu systému EÚ, vnútornému trhu EÚ, európskemu pracovnému právu, súťažnému právu EÚ, právu obchodných spoločností EÚ, schengenskému priestoru...

Projekt bol zrealizovaný v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde účastníci pokračovali vo výučbe venovaním sa problematike európskeho ústavného práva, ako aj priemyselného vlastníctva v kontexte úpravy európskeho práva.

Výučbu zabezpečovali renomovaní pedagógovia a odborníci z Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, ako aj z Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a z Úradu priemyselného vlastníctva SR. Výučba mala multidisciplinárny charakter a prebiehala v anglickom jazyku.