Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Letná škola so zameraním na Európske právo, porovnávacie verejné právo a medzinárodné daňové právo

V termíne 15. - 28. júla 2019 organizuje Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave letnú školu pre študentov zo Southwest University of Political Science & Law, Faculty of Administration Law, Chongqing, Čína, ktorá vychádza z memoranda o vzájomnej spolupráci, ktoré bolo našimi inštitúciami podpísané dňa 27. mája 2019.


23. 07. 2019 09.32 hod.

 

V termíne 15. - 28. júla 2019 organizuje Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave letnú školu pre študentov zo Southwest University of Political Science & Law, Faculty of Administration Law, Chongqing, Čína, ktorá vychádza z memoranda o vzájomnej spolupráci, ktoré bolo našimi inštitúciami podpísané dňa 27. mája 2019.

Počas nasledujúcich dvoch týždňov sa študenti bližšie oboznámia s témami akými sú právo Európskej únie, medzinárodné zdaňovanie, medzinárodná negociácia, dejiny porovnávacieho verejného práva.

Letná škola pomôže študentom pochopiť inštitucionálnu formáciu a štruktúru EÚ, a taktiež jej vplyv na právne systémy jej členských štátov vo vybraných právnych oblastiach. Ponúka tiež možnosť pochopiť základy fungovania verejného práva, kde sa zameriava na vybrané otázky. Ponúka tiež objasnenie vzťahu medzi systémom medzinárodného práva a európskym právom.

Výučbu zabezpečujú renomovaní odborníci z našej fakulty a má multidisciplinárny charakter. Jej cieľom je poukázať na vývoj a aktuálne trendy v právnom systéme EÚ, zohľadniť meniaci sa globálny právny systém a poukázať na aktuálne témy a problémy z právnej praxe.