Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Bc. Anna Kocúrová získala prvé miesto za ŠVOČku

Študentku Bc. Annou Kocúrovou sme oslovili v krátkom rozhovore, prečo sa rozhodla písať prácu ŠVOČ a čo by odporúčala iným študentom, ktorí sa rozhodnú písať prácu.


26. 06. 2023 13.06 hod.

Prečo ste sa rozhodli písať prácu ŠVOČ?  

Účasť na ŠVOČ mi popravde navrhol môj školiteľ doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD. s ktorým sme diskutovali tému diplomovej práce. Je to super spôsob ako sa začať orientovať v danej problematike a skúmať miesta, ktoré doposiaľ neboli preskúmané, resp. rozpracované. 

 

Aké zručnosti alebo vedomosti ste získali vďaka účasti na tejto súťaži?  

Určite lepšia práca so zdrojmi a rešeršovaním. Rovnako cítim, že som sa aspoň o kúsok zlepšila v argumentačných zručnostiach, nakoľko si daná práca vyžadovala relevantné podloženie predstavených tvrdení.   

 

Aké sú jej prínosy pre váš osobný a profesionálny rozvoj?   

Čo sa týka profesionálneho rozvoja, určite by som sa danej téme chcela ďalej venovať a preto považujem účasť na ŠVOČ ako dobrý štartovací mostík pre budúci výskum tejto oblasti. Vo sfére osobného rozvoja považujem ako prínosné cvičenie si vytrvalosti pri písaní práce a zlepšovanie disciplíny. Čítať po sebe jednu stranu, 15 krát a meniť slovosled, lebo tam „niečo nesedí“ bolo niekedy dobrou skúškou vytrvalosti.  

Aké sú vaše dojmy a pocity z celého procesu?  

Bola to super skúsenosť. Rada sa „vŕtam“ v témach, ktoré ma zaujímajú – čo je v tom prípade téma dezinformácií. Veľmi rada konzultujem o tej-ktorej  téme, lebo niekedy sa človek zasekne vo svojej bubline a práve diskusia ma vie z tejto bubliny vytiahnuť a priniesť nové myšlienky.  Spolupráca so školiteľom doc. JUDr. Andrej Beleš, PhD.

zahŕňala práve aj tieto diskusie a rovnako aj v rámci záverečnej diskusie konferencie ŠVOČ som mala príležitosť načerpať nové pohľady na danú problematiku pomocou otázok komisie.  

Samozrejme boli aj stresujúce momenty alebo situácie, kedy som sedela pred PC a nevedela som napísať ani jednu stranu súvislého textu. Ale myslím, že aj to k tomu patrí. Sumárne však môžem povedať, že sa mi s touto skúsenosťou spájajú pozitívne emócie – jednak v podobe nadobudnutých vedomostí a jednak pocit z toho, že si viem vytvoriť vlastný názor, ktorý je samozrejme limitovaný mierou vedomostí a preto sa teším aj na to, ako v budúcnosti tieto vedomosti rozšírim.  

 

Ak by ste mali jednu radu pre ďalších študentov, ktorí sa chystajú písať prácu ŠVOČ, čo by ste im povedali? 

Aby sa v jednom momente nesústredili na viac vecí naraz. Veľa krát sa mi stala situácia, že som počas písania práce ŠVOČ myslela na zadania, ktoré potrebujem spraviť na nasledujúci týždeň. Potom je človek veľmi nesústredený a má pocit tzv. overwhelmed. Preto je mojou radou plánovanie činností (napr. od 13:00 – 15:00 sa budem venovať ŠVOČ a od 16:00 – 18:00 zadaniu do školy na utorok), aby sa predišlo práve situácií, kedy sú myšlienky prítomné všade, len nie pri písaní práce.