Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

prof. Mgr. Miroslav Lysý, PhD.

3 otázky na vedúceho katedry


22. 03. 2023 13.15 hod.

 

1.      Čo je najťažšie na výkone funkcie vedúceho katedry/riaditeľa ústavu?   

 

Pre mňa boli asi najťažšie začiatky, keď som pred 7 rokmi začínal ako vedúci katedry a vo funkcií, na ktorú som sa predtým nepripravoval. Najťažšie bolo prevziať zodpovednosť za chod katedry a za to, že by som mal byť akýmsi vzorom pre mojich mladších kolegov. Toto bolo pre mňa veľmi náročné obdobie. Dnes je pre mňa najnáročnejšia, aspoň pre mňa,  taká bežná administratívna rutina. Ostatné časti práce vedúceho katedry vnímam viac ako takú tímovú spoluprácu.

 

2.      Čo Vás najviac napĺňa na Vašej práci? 

 

Najviac ma napĺňa, keď vidím jej výsledky. Keď vidím, že študentom sa páči prednáška, keď sa mi podarí napísať dobrý článok, ktorý sa páči aj mne. Keď vidím, že kolegovia na katedre postupujú vo svojej práci a nemyslím tým iba formálny postup v podobe úspešnej obhajoby, ale keď vidím, že niečo dobré a kvalitné sme dokončili.

 

3.      Aké výzvy vás čakajú a čo nové plánujete na katedre/ústave?

 

Museli sme sa prispôsobiť tomu, že právne dejiny sa učia pre študentov v magisterskom stupni štúdia, a toto je tá výzva, ktorú sme v prípade slovenských dejín práva úspešne zrealizovali a teraz by sme sa chceli viac sústrediť na svetové dejiny a právnu komparatistiku. Aj my sa musíme naučiť, aby tieto predmety boli pre končiacich študentov čo najzaujímavejšie a najužitočnejšie, takže pripraviť a dokončiť reformu týchto predmetov.