Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Informácia k priebehu štátnej záverečnej skúšky05. 03. 2021

Nekomentované právne predpisy

Zaraďovanie študentov do skupín08. 02. 2021

MS Teams

Právne a ekonomické aspekty korupcie09. 01. 2020

Publikácia je záverečným výstupom projektu VEGA 1/0049/17 s názvom „Právne a ekonomické aspekty korupcie – príčiny, dôsledky, prevencia a ekonomická analýza...

Medzinárodná vedecká konferencia „Právna ochrana účastníkov...21. 11. 2019

Klub dekana (č. 326 SB) Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, Šafárikovo nám. č. 6, Bratislava dňa 4. decembra 2019 (streda) od 11:00 hod. do...

Medzinárodná vedecká konferencia: Právna ochrana veriteľov01. 12. 2017

dňa 8. decembra 2017 (piatok) v miestnosti Súdna sieň

Vedecká konferencia: Právo a ekonómia – výzvy a príležitosti14. 07. 2017

dňa 20. októbra 2017 (piatok) v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave