Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Právne a ekonomické aspekty korupcie18. 09. 2019

konferencia 25.10.2019

Súdna psychiatria16. 09. 2019

začiatok výučby

Trestné právo 1 - externisti16. 09. 2019

4. sústredenie

Trestné právo 1 - externisti16. 09. 2019

3. sústredenie

Trestné právo 1 - externisti16. 09. 2019

2. sústredenie

Trestné právo 1 - externisti16. 09. 2019

1. sústredenie

Predpisy na skúšku16. 09. 2019

TP1, TP2, TP3, TP4

Medzinárodná vedecká konferencia: Právna ochrana veriteľov01. 12. 2017

dňa 8. decembra 2017 (piatok) v miestnosti Súdna sieň

Vedecká konferencia: Právo a ekonómia – výzvy a príležitosti14. 07. 2017

dňa 20. októbra 2017 (piatok) v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave