Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Trestné právo 2 - externisti21. 02. 2019

3. sústredenie

Trestné právo 2 - externisti21. 02. 2019

1. a 2. sústredenie

Trestné právo 1 - externisti27. 10. 2018

1. sústredenie

Trestné právo 1 - externisti27. 10. 2018

2. sústredenie

Trestné právo 1 - externisti27. 10. 2018

3. sústredenie

Trestné právo 1 - externisti27. 10. 2018

4. sústredenie

Informácia k priebehu štátnej záverečnej skúšky26. 09. 2018

Nekomentované právne predpisy

Medzinárodná vedecká konferencia: Právna ochrana veriteľov01. 12. 2017

dňa 8. decembra 2017 (piatok) v miestnosti Súdna sieň

Vedecká konferencia: Právo a ekonómia – výzvy a príležitosti14. 07. 2017

dňa 20. októbra 2017 (piatok) v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave