Aktuality

Kriminológia - osobitný seminár v AJ05. 02. 2018

bloková výučba

Simulovaný trestný proces 201712. 12. 2017

4.12.2017

Medzinárodná vedecká konferencia: Právna ochrana veriteľov01. 12. 2017

dňa 8. decembra 2017 (piatok) v miestnosti Súdna sieň

Vedecká konferencia: Právo a ekonómia – výzvy a príležitosti14. 07. 2017

dňa 20. októbra 2017 (piatok) v priestoroch Právnickej fakulty UK v Bratislave

Trestné právo 1 - externisti12. 12. 2016

4. sústredenie

Trestné právo 1 - externisti27. 11. 2016

3. sústredenie

Trestné právo 1 - externisti18. 11. 2016

2. časť

Trestné právo 1 - externisti09. 11. 2016

Prípady na 1. sústredenie