Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Prístup k právnym informačným systémom11. 10. 2021

Študenti a zamestnanci fakulty majú zabezpečený prístup k právnym informačným systémom judikaty.info, beck-online a Nové ASPI.

Študentská príručka 2021/202222. 09. 2021

Cieľom príručky pre študentov je najmä pomôcť prvákom počas prvých týždňov ich štúdia na našej fakulte. Príručka obsahuje kľúčové informácie a postupy,...

Karol Plank. Dielo a doba.16. 09. 2021

Profesor Ján Svák a doktor Martin Gregor z Právnickej fakulty Univerzity Komenského si uctili odkaz významného vysokoškolského pedagóga, civilistu a prvého...

Medzinárodná vedecká konferencia 07. 09. 2021

Dňa 19. novembra 2021 s témou "Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí"

Stanovisko PraF UK k zmene inštitútu zrušenia právoplatných...06. 09. 2021

Bratislava 6. septembra 2021: V uplynulých dňoch sme boli svedkami vydania troch kasačných uznesení Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky vydaných v...

Nové číslo časopisu AFI03. 09. 2021

ROČNÍK 40 ČÍSLO 1/2021

PraF UK, FIIT STU a SjF budú spolu riešiť regulačné výzvy...05. 08. 2021

Tlačová správa zo dňa 5. augusta 2021

VÝZVA NA POSTDOKTORANDSKÉ POBYTY05. 07. 2021

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta privíta záujem postdoktorandov z odboru Právo, na ročné postdoktorandské pobyty v trvaní od 1. 10. 2021...

Konferencia ŠVOČ 202129. 05. 2021

Dňa 4.6.2021 od 8:30 - online.

RICHARD DEWITT ARBITRATION CONFERENCE 202118. 05. 2021

Dňa 3. júna 2021 (štrtok) od 9.00 do 13.00 hod. online