Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Prednáška: AKTUÁLNE GLOBÁLNE DIANIE A MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY21. 03. 2023

Dňa 3. apríla 2023, 15:15, Gautam Rana, veľvyslanec USA na Slovensku

Webinár k právnemu systému ASPI 17. 03. 2023

Dňa 28.3.2023 od 10:45 do 11:25, MS TEAMS

Venujte 2% z Vašich daní z príjmov17. 03. 2023

Venujte 2% z Vašich daní z príjmov Spolku právnikov Comenius

Právna analýza zameraná na kompetencie dočasne poverenej...16. 03. 2023

Ku dňu 27. februára 2023 Právnická fakulta vypracovala analýzu zameranú na kompetencie dočasne poverenej vlády. Poskytujeme vám ju v celom znení.

AMBASSADOR FORUM15. 03. 2023

Diplomatická akadémia Karola Rybárika Vás pozýva na prednášku bývalého ministra zahraničných vecí Slovenskej republiky, pána Jána Kubiša, ktorý nám v rámci...

OBNOVENÝ INŠTITÚT ŠTUDENTSKÝCH POMOCNÝCH VEDECKÝCH SÍL NA...14. 03. 2023

V pondelok 13. marca 2023 dekan fakulty pán docent Burda odovzdal siedmim študentom fakulty dekréty, ktorými ich vymenoval za študentské pomocné vedecké...

NOVÉ PRÍSTUPY K REGULÁCII DIGITÁLNEHO OBSAHU 13. 03. 2023

Prednášku zabezpečil JUDr. Ľuboš Kukliš, PhD., bývalý riaditeľ Rady pre mediálne služby a odborník na témy digitálnej regulácie.

ŠACHOVÝ TURNAJ07. 03. 2023

Slovenská advokátska komora usporiada XIV. ročník medzinárodného šachového turnaja „ADVOKÁT CHESS OPEN BRATISLAVA 2023“

Prednáška: Nové prístupy k regulácii digitálneho obsahu06. 03. 2023

Dňa 13. marca 2023 od 12:15 do 13:40 v Amfiteátri Právnickej fakulty UK