Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Medzinárodná vedecká konferencia na tému Aktuálne trendy v...17. 04. 2019

Dňa 22. mája 2019 v Aule na Právnickej fakulte

Právnická fakulta na veľtrhu Fórum Študenti - Podniky –...04. 04. 2019

8. ročník pracovného veľtrhu Fórum Študenti - Podniky – Univerzity, štvrtok 4. apríla 2019

Kolokvium k nálezu Ústavného súdu SR vo veci sp. zn. PL. ÚS...20. 03. 2019

Dňa 18. marca 2019 sa v priestoroch Iuridica uskutočnilo vedecké kolokvium k nálezu Ústavného súdu SR sp. zn. PL. ÚS 21/2014.

Stanovisko dekana PraF UK k napádaniu procesov uznávania...18. 03. 2019

Stanovisko nájdete v priloženom PDF dokumente

Míľniky práva v stredoeurópskom priestore - 13. ročník08. 03. 2019

Dňa 11. až 13. apríla 2019 v Účelovom zariadení Národnej rady SR Častá - Papiernička.

Formulár pre 2% z dane01. 03. 2019

Tlačivo pre Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane

Stanovisko dekana Právnickej fakulty Univerzity Komenského...01. 03. 2019

TASR - otázka - návrhy na kandidátov na sudcov ÚS

Vyšlo nové číslo časopisu Naša Univerzita28. 02. 2019

Aktuálne informácie o najdôležitejších udalostiach uplynulých týždňov na Univerzite Komenského, zaujímavé rozhovory a správy o aktivitách a úspechoch našich...

KONFERENCIA BRATISLAVSKÉ PRÁVNICKÉ FÓRUM 201919. 02. 2019

V dňoch 14. – 15. februára 2019 sa v priestoroch Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty konala medzinárodná vedecká konferencia „Bratislavské...

Reforma vzdelávania na Právnickej fakulte UK – najstaršia a...28. 01. 2019

V akademickom roku 2017/2018 bola spustená zásadná reforma právnického vzdelávania na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, na základe ktorej sú študijné...