Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Medzinárodná vedecká konferencia 07. 09. 2021

Dňa 19. novembra 2021 s témou "Ako zefektívniť priamu účasť obyvateľov na miestnej samospráve v podmienkach inteligentných miest a obcí"

Stanovisko PraF UK k zmene inštitútu zrušenia právoplatných...06. 09. 2021

Bratislava 6. septembra 2021: V uplynulých dňoch sme boli svedkami vydania troch kasačných uznesení Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky vydaných v...

Nové číslo časopisu AFI03. 09. 2021

ROČNÍK 40 ČÍSLO 1/2021

PraF UK, FIIT STU a SjF budú spolu riešiť regulačné výzvy...05. 08. 2021

Tlačová správa zo dňa 5. augusta 2021

VÝZVA NA POSTDOKTORANDSKÉ POBYTY05. 07. 2021

Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta privíta záujem postdoktorandov z odboru Právo, na ročné postdoktorandské pobyty v trvaní od 1. 10. 2021...

Konferencia ŠVOČ 202129. 05. 2021

Dňa 4.6.2021 od 8:30 - online.

RICHARD DEWITT ARBITRATION CONFERENCE 202118. 05. 2021

Dňa 3. júna 2021 (štrtok) od 9.00 do 13.00 hod. online

Tím doktorandov úspešný na medzinárodnej súťaži CEEMC18. 05. 2021

Tímu študentov tretieho stupňa štúdia sa na medzinárodnej súťaži CEEMC podarilo dosiahnuť významný úspech - najlepšie written pleadings (písomné podania)...

Bratislavské právnické fórum 202108. 04. 2021

Siedmy ročník medzinárodnej vedeckej konferencie „Bratislavské právnické fórum 2021“ sa bude konať v dňoch 22. a 23. apríla 2021 pod záštitou Alumni Klubom...

Simulovaný trestný proces 2021 01. 04. 2021

Opäť sa vracia tradičná akademická súťaž, na ktorej môžeš reprezentovať svoju Alma Mater a zmerať si sily s ďalšími právnickými fakultami na Slovensku.