Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Používanie nekomentovaných právnych predpisov


02. 02. 2021 11.28 hod.

Na skúške z predmetov Vývoj ústavného a správneho práva na území Slovenska a Vývoj súkromného práva a trestného práva na území Slovenska v dennej i externej forme štúdia sa nevyžaduje používanie nekomentovaných právnych predpisov, vzhľadom na teoretický (právno-historický) charakter daného predmetu.