Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Pozvánka na konferenciu: Conceptualizing and...13. 11. 2018

V mene Katedry právnych dejín Právnickej fakulty UK v Bratislave, Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied a Slovenskej historickej spoločnosti, Sekcie...

Introduction to American Law17. 09. 2018

Vážení študenti, ešte v rámci predzápisov by sme Vám chceli dať do pozornosti predmet: Introduction to American Law. Tento predmet prebieha blokovou výučbou v...