Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Informácia o prihlasovaní a vytvorení tímov/schôdzí - MS Teams

info pre denné aj externé štúdium


10. 02. 2021 11.31 hod.

Vážené študentky, vážení študenti,

na semináre a konzultačné stretnutia do aplikácie MS TEAMS organizované KSEP prebehne zapisovanie cez vygenerované kódy (t. j. študent/ka sa prihlasuje sám/sama); kódy vám budú zaslané vyučujúcim cez systém AIS. 

Ďakujeme za pochopenie.