Aktuality

Priebežné hodnotenie z predmetu Správne právo hmotné19. 02. 2018

oznam pre 1. ročník bc., denné štúdium

Nekomentované právne predpisy na skúškach SP1, SP2 a SP305. 12. 2017

oznam pre denné aj externé štúdium

Okruhy tém ZBP a DP19. 11. 2017

pre študentov denného aj externého štúdia PraF UK

Workshop výber záverečnej práce16. 10. 2017

pomôžeme vám pri prvých krokoch výberu témy ZBP a DP

Seminár k diplomovej práci01. 09. 2017

pre denných a externých študentov

Forma skúšky z predmetov SP1, SP2, SP3 a štátnej skúšky01. 09. 2017

detaily priebehu ústnej skúšky

Pokyny o nahrádzaní absencií01. 09. 2017

pre denných a externých študentov

Postup pri rozvrhovej kolízii01. 09. 2017

pre študentov denného štúdia

Uznávanie výučby od 1. 9. 201701. 09. 2017

oznam pre študentov denného aj externého štúdia