Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Stáž pri správnom kolégiu NS SR

oznam pre študentov magisterského štúdia


13. 09. 2019 09.39 hod.

Stáž pri správnom kolégiu NS SR

Najvyšší súd SR a Právnická fakulta UK ponúkajú študentom magisterského štúdia na PraF UK možnosť  stáže pri správnom kolégiu NS SR.

Stážista bude vykonávať odborné činnosti spravidla podľa pokynov sudcu. Po vykonaní stáže v trvaní min. 40 hodín (časový harmonogram si študent dohodne s mentorom zo súdu) získa študent osvedčenie súdu o jej absolvovaní.

Získajte poznatky o fungovaní súdu, o správnom práve, užitočné zručnosti a spravte svoj životopis zaujímavejším pre zamestnávateľov!

Bližšie informácie získate mailom alebo osobne u doc. Vačoka alebo doc. Škrobáka z KSaEP. Prihlásiť sa na výberové konanie možno prostredníctvom formulára, ktorý nájdete tu: https://forms.gle/Fty31x8YH91K8eyF9, a to do 30. 9. 2019, 14.00 hod.