Právnická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zborník z konferencie s názvom Bratislavské rozpravy o správnom práve 2019

Jedná sa o Zborník z 1. sekcie


15. 01. 2020 11.08 hod.

 

Zborník